Evinrude / Жонсон / ОУХДНГ-тэй уралдааны загварын дугаар

55 HP 1968 55842S Сэлбэг дэлгүүр    
           
60 HP 1970 60042C Сэлбэг дэлгүүр    
           
65 HP 1973 65342M Сэлбэг дэлгүүр    
           
75 HP 1976 75612S 75632S Сэлбэг дэлгүүр    
           
115 HP 1967 115742S Сэлбэг дэлгүүр    
115 HP 1968 115842S Сэлбэг дэлгүүр    
115 HP 1970 115042R Сэлбэг дэлгүүр    
           
135 HP 1973 135342M Сэлбэг дэлгүүр    
           
200 HP 1976 200612S NR-19S Сэлбэг дэлгүүр    
           
V8 1984-1986 OZF-ES OZF-JS Сэлбэг дэлгүүр    
V8 1986 FI-ES FI-JS Сэлбэг дэлгүүр    
V8 1987 OSL-JS OSLR-JS OSX-JS OSXR-JS Сэлбэг дэлгүүр    
           
15A 1986 KT-10S Сэлбэг дэлгүүр    
15A 1987 KT-11C Сэлбэг дэлгүүр    
15A 1988 KT-12R Сэлбэг дэлгүүр    
15A 1989 KT-13A Сэлбэг дэлгүүр    
15A 1990 KT-14M Сэлбэг дэлгүүр    
15A 1992 KT-16E Сэлбэг дэлгүүр    
           
45SS 1986 RT-10S Сэлбэг дэлгүүр    
45SS 1987 RTE-11C Сэлбэг дэлгүүр    
45SS 1988 RTE-12R Сэлбэг дэлгүүр    
45SS 1989 RTE-13A Сэлбэг дэлгүүр    
46SS 1990 RTE-14M Сэлбэг дэлгүүр    
45SS 1992 RTE-16E Сэлбэг дэлгүүр    
45SS 1993 RTE-17D Сэлбэг дэлгүүр    
45SS 1996 RTE-20R Сэлбэг дэлгүүр    
           
SST60 1989 SSTE-13A Сэлбэг дэлгүүр    
SST60 1990 SSTE-14M Сэлбэг дэлгүүр    
SST60 1991 SST60-15B Сэлбэг дэлгүүр    
SST60 1992 SST60-16E Сэлбэг дэлгүүр    
SST60 1993 SST60-17D Сэлбэг дэлгүүр    
SST60 1995 SST60-19F Сэлбэг дэлгүүр    
           
SST100 1991 SST100-15B Сэлбэг дэлгүүр    
SST100 1992 SST100-16E Сэлбэг дэлгүүр    
SST100 1993 SST100-17D Сэлбэг дэлгүүр    
SST100 1995 SST100-19F Сэлбэг дэлгүүр    

 

.

өөр сэдэв Danetsoft болон Danang Probo Sayekti өдөөгдсөн Maksimer