OMC / BRP / Evinrude / Жонсон Цэргийн цагдаа нарын загварын дугаар

25 HP 1980 AEM25A Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1988 AEM25B Сэлбэг дэлгүүр
30 HP 2003 J30MLSTS Сэлбэг дэлгүүр
30 HP 2004 J30MLSRC Сэлбэг дэлгүүр
30 HP 2005 J30MLSOR Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1983 AM35A Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1885 AM35B AML35B Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1987 AM35BI AML35BI Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1991 AM35CI AML35C Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1995-1996 AML35D Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 2003 J40MLSTS Сэлбэг дэлгүүр
50 HP 1990 50RNLIA Сэлбэг дэлгүүр
50 HP 1992 50RNLIB Сэлбэг дэлгүүр
50 HP 1994 50RNLIC Сэлбэг дэлгүүр
55 HP 2001 J55APRLSIS Сэлбэг дэлгүүр
55 HP 2002 J55APRLSNF Сэлбэг дэлгүүр
55 HP 2003 J55APRLSTR J55MLSTS Сэлбэг дэлгүүр
55 HP 2004 J55APRLSRA J55APRLSRG J55MLSRC J55MLSRG Сэлбэг дэлгүүр
55 HP 2005 J55APRLSOM J55MLSOR Сэлбэг дэлгүүр
70 HP 1994 70RNLIA Сэлбэг дэлгүүр
70 HP 1996 70RNLIB Сэлбэг дэлгүүр
150 HP 2000 J150MXSSD Сэлбэг дэлгүүр
150 HP 2001 J150MXSIF J150MXSIS J150MXSIG Сэлбэг дэлгүүр
150 HP 2003 J150MLSTS J150MXSTS Сэлбэг дэлгүүр
150 HP 2004 J150MLSRC J150MXSRC Сэлбэг дэлгүүр
150 HP 2005 J150MLSOR J150MXSOR Сэлбэг дэлгүүр
175 HP 2003 J175MXSTS Сэлбэг дэлгүүр
175 HP 2004 J175MXSRC Сэлбэг дэлгүүр
175 HP 2005 J175MXSOR Сэлбэг дэлгүүр
200 HP 1996 U200CMXED U200MMXED Сэлбэг дэлгүүр
200 HP 1997 200CMXEU 200MMXEU Сэлбэг дэлгүүр
200 HP 1998 200CMXEC 200MMXEC Сэлбэг дэлгүүр
250 HP 1996 U250CMXED U250MMXED Сэлбэг дэлгүүр
250 HP 1997 250CMXEU 250MMXEU Сэлбэг дэлгүүр
250 HP 1998 250CMXEC 250MMXEC Сэлбэг дэлгүүр

.

өөр сэдэв Danetsoft болон Danang Probo Sayekti өдөөгдсөн Maksimer